Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Grodzka 19/A - pow. 76,70 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Powierzchnia

76,70 m.kw.

Adres

Grodzka 19/A

Cena wywoławcza

W trakcie wyceny

Stan

do remontu

Kondygnacja I piętro

Typ własności

własność

   

Inne

------

 

Dodano:

2023.03.15

 

Lokal użytkowy o pow. 76,70 m2 położony przy ul. Grodzkiej 19/A w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony na I piętrze w budynku przy ul. Grodzkiej 19 o powierzchni 76,70 m2, który składa się z:

 

1. pięciu pokoi (pokój - 7,75 m2, pokój - 11,00 m2, pokój - 15,22 m2, pokój - 28,08 m2, pokój z wc - 14,65 m2) w tym jeden z wydzielonym wc

Wolny lokal użytkowy nr A składający się z: pięciu pokoi  w tym jeden z wydzielonym wc o powierzchni 76,70 m², usytuowany w obrębie I piętra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ulicy Grodzkiej nr 19. Wejście do lokalu z obszaru klatki schodowej.

Budynek w strefie narożnikowej pomiędzy ulicą Grodzką, a ulicą Zamkową.

 

Lokal ten przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1921, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00023498/0.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i co (instalacja odcięta od źródła ciepła). Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku „Śródmieście – południe” dla obszaru F1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Budynek przy ul. Grodzkiej nr 19 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr A/4786/1260/Wł z dnia 23 grudnia 1988 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 25%. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności ww. lokalu użytkowego.


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.W trakcie wyceny.