Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

OFERTY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICY

 

 

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-139/I/22

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali przy ul. M. Kozara Słobódzkiego 21/01 i 21/02 oraz ul. B. Głowackiego 1 (I i II piętro).

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124947,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-139i22-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanyc.html

Przetarg nr P-139/I/22 odbędzie się w dniu 18-01-2022 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.


Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 12.01.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

oraz

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-142/II/22

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali przy Placu Grunwaldzkim 12 - Miejski Dom Handlowy - stoiska na I piętrze o numerach: 21, 22, 29, 30, 26.

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125001,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-142ii22-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowany.html

Przetarg nr P-142/II/22 odbędzie się w dniu 08-02-2022 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.


Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 02.02.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-139/I/22

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali przy ul. M. Kozara Słobódzkiego 21/01 i 21/02 oraz ul. B. Głowackiego 1 (I i II piętro).

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124947,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-139i22-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanyc.html

Przetarg nr P-139/I/22 odbędzie się w dniu 18-01-2022 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.


Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 12.01.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

oraz

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-142/II/22

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali przy Placu Grunwaldzkim 12 - Miejski Dom Handlowy - stoiska na I piętrze o numerach: 21, 22, 29, 30, 26.

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125001,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-142ii22-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowany.html

Przetarg nr P-142/II/22 odbędzie się w dniu 08-02-2022 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.


Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 02.02.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.