Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

OFERTY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICY

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-77/IX/22

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 19, kiosku przy Placu Grunwaldzkim oraz stoisk nr 2, 3, 18 i 19 w Miejskim Domu Handlowym przy Placu Grunwaldzkim 12 (parter).

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11971,najem-lokali-uzytkowych.html

Przetarg nr P-77/IX/22 odbędzie się w dniu 27-09-2022 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.


Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 21.09.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-77/IX/22

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokalu użytkowego przy ul. Grodzkiej 19, kiosku przy Placu Grunwaldzkim oraz stoisk nr 2, 3, 18 i 19 w Miejskim Domu Handlowym przy Placu Grunwaldzkim 12 (parter).

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11971,najem-lokali-uzytkowych.html

Przetarg nr P-77/IX/22 odbędzie się w dniu 27-09-2022 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.


Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 21.09.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.